Testo

testo 380 - Profesjonalny analizator zapylenia spalin

testo 380 - Profesjonalny analizator zapylenia spalin

Innowacyjne rozwiązanie pomiarowe dla paliw stałych, olejowych i gazowych Przetestowany przez TÜV zgodnie z VDI 4206-2 Równoczesny pomiar emisji pyłu, O2, CO, NOx(opcja) Wizualizacja graficzna mierzonych wartości w czasie rzeczywistym Profesjonalny analizator zapylenia spalin. ...

testo 350 MARITIME - przenośny analizator spalin z zatwierdzeniem typu Germanisher Lloyd (GL)

testo 350 MARITIME - przenośny analizator spalin z zatwierdzeniem typu Germanisher Lloyd (GL)

Sonda spalin z filtrem wstępnym  Kołnierz mocujący sondy spalin   Odporna walizka ochronna (typ trolley)  Przewód wraz z klamrami i adapterem do podłączenia  Analizator spalin Testo 350-MARITIME do pomiaru O2, CO, CO2 (IR), NO i NO2, wbudowany osuszacz spalin, akumulatory, pamięć wewnętrzna. Testo 350-MARITIME do zewnętrznego źródła zasilania Certyfikat Germanischer Lloyd (GL) nr 59 488 – 08 HH...

Testo 350 - analizator spalin do zastosowań przemysłowych

Testo 350 - analizator spalin do zastosowań przemysłowych

Analizator posiada możliwość pracy z maksymalnie 6 sensorami (do wyboru): O2, CO, COniskie NO, NOniskie, NO2, SO2, CO2(IR), CxHy, H2S Bezprzewodowy sterownik ręczy z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem graficznym umożliwiający prezentację wyników pomiaru z dala od miejsca pomiarowego Wbudowany system przygotowania próbki spalin gwarantujący najwyższą dokładność pomiaru 5-cio krotne rozszerzenie zakresów pomiarowych dla wszystkich sensorów Kompletne rozwiązanie do badania emisji i analizy spalin w przemyśle....

Pyłomierz testo 380 - Profesjonalny analizator zapylenia spalin

Pyłomierz testo 380 - Profesjonalny analizator zapylenia spalin

Innowacyjne rozwiązanie pomiarowe dla paliw stałych, olejowych i gazowych Przetestowany przez TÜV zgodnie z VDI 4206-2 Równoczesny pomiar emisji pyłu, O2, CO, NOx(opcja) Wizualizacja graficzna mierzonych wartości w czasie rzeczywistym Analizator zapylenia spalin testo 380 składa się z: pyłomierza testo 380, sondy poboru pyłu oraz analizatora spalin testo 330-2 LL, pełniącego funkcję jednostki sterującej układem pomiarowym. Całość stanowi system zapewniający najwyższą kompaktowość, łatwość obsługi oraz dokładność pomiaru paliw stałych, olejowych i gazowych....

Pas umożliwiający noszenie kompletnego analizatora

Pas umożliwiający noszenie kompletnego analizatora

Pas umożliwiający noszenie kompletnego analizatora

Analizator spalin testo 330-2 LL - zestaw z NO

Analizator spalin testo 330-2 LL - zestaw z NO

Żywotność wysokiej jakości sensorów O2, CO i NO sięgająca sześciu lat   4-letnia gwarancja na analizator spalin i sensory   Możliwość zerowania sensorów z sondą umieszczoną w spalinach   Możliwość pomiaru CO do 30,000 ppm  Profesjonalne narzędzie do pomiarów i analizy wyników ze wszelkiego rodzaju systemów grzewczych. Analizator spalin testo 330-2 LL jest wyposażony w sensory charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym, możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika oraz długą żywotnościa dochodzącą do sześciu lat. Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń pomiarowych lub nowych sensorów.   ...

Analizator spalin testo 330-2 - zestaw

Analizator spalin testo 330-2 - zestaw

Żywotność wysokiej jakości sensorów O2 i CO sięgająca sześciu lat; dodatkowe sensory np.: NO dostępne opcjonalnie 4-letnia gwarancja na analizator spalin i sensory Możliwość zerowania sensorów z sondą umieszczoną w spalinach Możliwość pomiaru CO do 30,000 ppm Profesjonalne narzędzie do pomiarów i analizy wyników ze wszelkiego rodzaju systemów grzewczych. Analizator spalin testo 330-2 LL jest wyposażony w sensory charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym, możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika oraz długą żywotnościa dochodzącą do sześciu lat. Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń pomiarowych lub nowych sensorów....

Analizator spalin testo 330-1 LL - zestaw z NO

Analizator spalin testo 330-1 LL - zestaw z NO

Żywotność wysokiej jakości sensorów O2,CO i NO sięgająca sześciu lat 4-letnia gwarancja na analizator spalin i sensory Sensor CO z kompensacją H2 Kolorowy wyświetlacz graficzny Profesjonalne narzędzie do pomiarów i analizy wyników ze wszelkiego rodzaju systemów grzewczych. Analizator spalin testo 330-1 LL jest wyposażony w sesnory charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym, możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika oraz długą żywotnościa dochodzącą do sześciu lat. Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń pomiarowych lub nowych sensorów....

Analizator spalin testo 330-1 LL - zestaw

Analizator spalin testo 330-1 LL - zestaw

Żywotność wysokiej jakości sensorów O2 i CO sięgająca sześciu lat; dodatkowe sensory np.: NO dostępne opcjonalnie 4-letnia gwarancja na analizator spalin i sensory Sensor CO z kompensacją H2 Kolorowy wyświetlacz graficzny Profesjonalne narzędzie do pomiarów i analizy wyników ze wszelkiego rodzaju systemów grzewczych. Analizator spalin testo 330-1 LL jest wyposażony w sesnory charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym, możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika oraz długą żywotnościa dochodzącą do sześciu lat. Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń pomiarowych lub nowych sensorów....

Analizator spalin testo 320 basic - zestaw z drukarką

Analizator spalin testo 320 basic - zestaw z drukarką

Kilka funkcji pomiarowych w jednym urządzeniu: analiza spalin, pomiar ciągu kominowego, oraz z dodatkowymi akcesoriami: pomiar ciśnienia gazu na palniku oraz pomiar różnicy temperatur na zasilaniu i powrocie z instalacji grzewczej Możliwość wymiany zużytych sensorów przez użytkownika bez konieczności kalibracji analizatora spalin na gazach wzorcowych Dwuletnia gwarancja na analizator i sensory z możliwością rozszerzenia do 5 lat Spełnia wymagania normy PN-EN 50379, część 1 i część 3 Testo 320 basic to nie tylko analizator spalin. Podłączając akcesoria takie jak zestaw przyłączeniowy do pomiaru ciśnienia gazu lub zestaw dwóch sond rzepowych do pomiaru różnicy temperatur, otrzymujemy również niezbędne wyniki pomiarowe takie jak: ciśnienie gazu na palniku lub temperaturę rurek w zasilaniu i powrocie z instalac ji grzewczej....

Analizator spalin testo 320 basic - zestaw bez drukarki   

Analizator spalin testo 320 basic - zestaw bez drukarki   

Kilka funkcji pomiarowych w jednym urządzeniu: analiza spalin, pomiar ciągu kominowego, pomiar ciśnienia gazu na palniku oraz pomiar różnicy temperatur na zasilaniu i powrocie z instalacji grzewczej    Możliwość wymiany zużytych sensorów przez użytkownika bez konieczności kalibracji analizatora spalin na gazach wzorcowych  Spełnia wymagania normy PN-EN 50379, część 1 i część 3    Zapamiętywanie 20 protokołów pomiarowych   Pomiar temperatury grzejnika, analiza spalin oraz  pomiar ciśnienia gazu na palniku – testo 320 basic zapewnia możliwość wykonania wszystkich niezbędnych czynności pomiarowych bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. ...