Analizator spalin testo 330-2 LL - zestaw z NO

Dodaj recenzję:
  • Producent: Testo
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)
  • Żywotność wysokiej jakości sensorów O2, CO i NO sięgająca sześciu lat  

  • 4-letnia gwarancja na analizator spalin i sensory  

  • Możliwość zerowania sensorów z sondą umieszczoną w spalinach  

  • Możliwość pomiaru CO do 30,000 ppm 

Profesjonalne narzędzie do pomiarów i analizy wyników ze wszelkiego rodzaju systemów grzewczych. Analizator spalin testo 330-2 LL jest wyposażony w sensory charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym, możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika oraz długą żywotnościa dochodzącą do sześciu lat. Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem dodatkowych urządzeń pomiarowych lub nowych sensorów.   

https://www.youtube.com/watch?v=N7VvSv2vqPI&feature=youtu.be

Opis produktu

Analizator spalin testo 330-2 LL daje użytkownikowi pewność, że posiada odpowiednie urządzenie do wszystkich zadań pomiarowych oraz, że będzie go używał przez bardzo długi czas! Prosty w użytkowaniu i bardzo nowoczesny analizator spalin zapewnia szybkie i wiarygodne wyniki z pomiarów.

•    4-letnia gwarancja na analizator
•    Większa oszczędność z sensorami o wydłużonej żywotności typu “longlife” (LL). Sensory O2, CO i NO muszą być wymieniane znacznie rzadziej (typowo raz na 6 lat lub rzadziej), co pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji.
•    Szeroki wybór opcjonalnych sensorów pomiarowych (COlow, NOlow) pozwala na skonfigurowanie analizatora dostosowanego do indywidualnych wymagań oraz ogranicza wydatki na inne urządzenia pomiarowe
•    Możliwość wymiany sensorów przez użytkownika ogranicza czas i koszty poświęcone na serwis analizatora.
•    Sondy i akcesoria podłączane są w prosty i szybki sposób do analizatora za pomocą szybkozłącza.
 

Analizator spalin testo 330-2 LL - jedno narzędzie do wielu zadań pomiarowych


Profesjonalny analizator spalin testo 330-2 LL został zaprojektowany do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych pomiarów na instalacjach grzewczych.
•    Analiza spalin (CO, O2, temperatura)
•    Pomiar ciągu kominowego
•    Pomiar ciśnienia gazu na palniku
•    Pomiar CO w otoczeniu za pomocą opcjonalnej sondy
•    Próba szczelności instalacji gazowej oraz detekcja nieszczelności instalacji
•    Pomiar różnicy ciśnień
 

Analizator spalin testo 330-2 LL – zalety

 
•    Wysokiej jakości sensory o wydłużonej żywotności: O2, CO(H2) i NO - O2  i CO dostarczane w standardzie
•    Możliwość wymiany sensorów przez użytkownika bez konieczności przeprowadzenia kalibracji po wymianie
•    Sondy i akcesoria podłączane są w prosty i szybki sposób do analizatora za pomocą szybkozłącza
•    Wysokiej rozdzielczości, kolorowy wyświetlacz graficzny z następującymi trybami pracy: tabelaryczny odczyt danych, graficzny odczyt danych – wykres, graficzny odczyt danych – macierz spalin
•    Szeroki zakres opcji pomiarowych do przeprowadzenia pełnej analizy stanu pracy systemu grzewczego
•    Kontrola stanu zużycia sensorów sygnalizowana za pomocą symbolu drogowej sygnalizacji świetlnej
•    Łatwa wymiana filtrów
•    Brak konieczności wyjmowania sondy spalinowej z kanału spalinowego podczas fazy zerowania sensorów
•    Rozcieńczanie CO: automatyczne rozszerzenie zakresu pomiarowego CO od 8,000 ppm do 30,000 ppm bez przerywania analizy spalin
•    Funkcja rejestratora umożliwia wykonywanie i zapamiętywanie pomiarów trwających do 2 godzin, wbudowana pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapamiętanie 500,000 wartości pomiarowych
•    Zintegrowane w obudowę magnesy umożliwiają przyczepienie analizatora do metalowych powierzchni co ułatwia wykonanie pomiaru
•    Łatwy do opróżnienia zbiornik kondensatu sygnalizuje przepełnienie za pomocą diody LED
•    Opcjonalna komunikacja Bluetooth umożliwia wydruk danych przez drukarkę Testo z interfejsem Bluetooth oraz pozwala na komunikację ze smartfonem z systemem Android
•    4-letnia gwarancja bez dodatkowych obostrzeń związanych np. z koniecznością podpisania kontraktu serwisowego
•    Zgodność z normą PN-EN 50379, cześć 1, 2, 3

 

Zakres dostawy

Analizator spalin testo 330-2 LL, sensory O2, CO(H2) i NO, akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny.
Różnica ciśnień

Dokładność

±0,3 pa (0 do 9,99 pa) plus ± 1 cyfra

±3 % mierz.wart. (10 do 10000 pa) plus ± 1 cyfra

±10000 pa

Pomiar O₂

Zakres pomiarowy

0 do 21 % obj.

Dokładność

±0,2 % obj.

Rozdzielczość

0,1 % obj.

Czas reakcji t₉₀

< 20 sek.

Pomiar CO (z kompensacją H₂)

Zakres pomiarowy

0 do 8000 ppm

Dokładność

±10 ppm lub ±10 % mierz.wart. (0 do 200 ppm)

±20 ppm lub ±5 % mierz.wart. (201 do 2000 ppm)

±10 % mierz.wart. (2001 do 8000 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm

Czas reakcji t₉₀

< 60 sek.

Pomiar CO niskie

Zakres pomiarowy

0 do 500 ppm

Dokładność

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)

±5 % mierz.wart. (40 do 500 ppm)

Rozdzielczość

0,1 ppm

Czas reakcji t₉₀

< 40 sek.

Okreslenie CO (z kompensacją H₂)

Zakres pomiarowy

0 do 30000 ppm

Dokładność

±100 ppm (0 do 1000 ppm)

±10 % mierz.wart. (1001 do 30000 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm

Pomiar NO

Zakres pomiarowy

0 do 3000 ppm

Dokładność

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % mierz.wart. (101 do 2000 ppm)

±10 % mierz.wart. (2001 do 3000 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm

Czas reakcji t₉₀

t1 30 sek.

Pomiar NOniskie

Zakres pomiarowy

0 do 300 ppm

Dokładność

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)

±5 % mierz.wart. (40 do 300 ppm)

Rozdzielczość

0,1 ppm

Czas reakcji t₉₀

< 30 sek.

Pomiar ciągu

Zakres pomiarowy

-9,99 do +40 hPa

Dokładność

±0,02 hPa lub ±5 % mierz.wart. (-0,50 do +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 do +3,00 hPa)

±1,5 % mierz.wart. (+3,01 do +40,00 hPa)

Rozdzielczość

0,01 hPa

Temperatura

Zakres pomiarowy

-40 do +1200 °C

Dokładność

±0,5 °C (0 do +100,0 °C)

±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 °C (-40 do +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Sprawność

Zakres pomiarowy

0 do 120 %

Rozdzielczość

0,1 %

Strata kominowa

Zakres pomiarowy

0 do 99,9 %

Rozdzielczość

0,1 %

Pomiar CO₂ (kalkulowany z O₂)

Zakres pomiarowy

0 do CO₂ maks. (Zakres wyświetlacza)

Dokładność

±0,2 % obj.

Rozdzielczość

0,1 % obj.

Czas reakcji t₉₀

< 40 sek.

Przepływ

Zakres pomiarowy

0,15 do 3 m/s

Rozdzielczość

0,1 m/s

Pomiar ciśnienia

Zakres pomiarowy

1 do +300

Dokładność

±0,5 hPa (0,0 do 50,0 hPa)

±1 % mierz.wart. (50,1 do 100,0 hPa)

±1,5 % mierz.wart. (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0,1 hPa

Pomiar CO (bez kompensacji H₂)

Zakres pomiarowy

0 do 4000 ppm

Dokładność

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % mierz.wart. (401 do 2000 ppm)

±10 % mierz.wart. (2001 do 4000 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm

Czas reakcji t₉₀

< 60 sek.

Pomiar CO w otoczeniu (z sondą spalinową)

Zakres pomiarowy

0 do 500 ppm

Dokładność

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % mierz.wart. (> 100 ppm)

Rozdzielczość

1 ppm

Czas reakcji

ok. 35 sek.

z sondą CO w otoczeniu

pomiar CO₂ w otoczeniu - Podczerwień

Zakres pomiarowy

0 do 1 % obj.

0 do 10000 ppm

Dokładność

±50 ppm lub ±2 % mierz.wart. (0 do 5000 ppm)

±100 ppm lub ±3 % mierz.wart. (5001 do 10000 ppm)

Czas reakcji

ok. 35 sek.

z sonda CO₂ w otoczeniu

Detekcja gazów za pomocą zewnętrznej sondy

Zakres pomiarowy

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; Zakres wyświetlacza

Dokładność

Sygnał - wskazanie optyczne (LED) - alarm akustyczny

Czas reakcji t₉₀

< 2 sek.

przy użyciu sondy wycieków gazów

Temperatura (za pomocą sondy ciśnienia)

Zakres pomiarowy

-40 do +1200 °C max. (dependent on probe)

Dokładność

±0,5 °C (-40 do 100 °C)

±0,5 % mierz.wart. (pozostały zakres) plus dokładność sondy

Rozdzielczość

0,1 °C

Ogólne dane techniczne

Wymiary

270 x 90 x 65 mm

Czas pracy

-5 do +45 °C

Rozmiar wyświetlacza

Rozdzielczość 240-340

Funkcje wyświetlacza

Colour graphic display

Zasilanie

Akumulatory 3,7 V/2,6 Ah; Zasilacz 6V/1.2A

Maksimum

500 000 odczytów

Temperatura składowania

-20 do +50 °C

Waga

600 g (bez akumulatora)